PVC-fönster & dörrar, även kallade kompositsnickerier från KMT i Höganäs, Skåne

kompositsnickerier

PVC-fönster & dörrar, även kallade kompositsnickerier

  • fig A Väl avvägda proportioner och mjuka profil-linjer ger fönstret harmoni och balans.

  • fig B Smäckra, eleganta fönsterbågar ökar glasytan i fönstret vilket ger mera ljus och rymd.

  • fig C Ljusgrå effektiva glasningslister i EPDM gummi för säkerhet och skydd.

  • fig D Profilernas konstruktion med invändiga kanaler ger en kombination av värmeisolering och hållfasthet.

  • fig E Korrosionsbeständiga stödprofiler av stål garanterar extra hög stabilitet och säkerhet.

  • fig F De runtomfattande kraftiga tätningslisterna garanterar optimal värmeisolering med drag- och fuktfria utrymmen.

 

Bostadsrättsförening
Renovering
Nybyggnation
Skräddarsytt

 

Äntligen börjar vi i Skandinavien inse det som övriga Europa känt till i minst 30 år, nämligen att PVC är framtidens material för snickeritillverkning!

Förklaringarna nedan avser inåtgående fönster.

 

Miljö: Räddar skog, sparar energi, eliminerar färg och lösningsmedel

Komfort: Effektiv värme och ljudisolering

Underhåll: Vår PVC är ålders- och färgbeständig allts, underhållsfri

Kostnad: Billigare än andra material

Säkerhet: Brand- och inbrottssäkra

 

fore
efter

BRANDSÄKERHET

I ett fullskaleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos PVC fönster och träfönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett PVC-fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster.

Det konstaterades också att PVC- fönstren självslocknade efter ca. 10 min medan däremot trä- fönstren måste släck- as med vatten efter ca. 30 min. Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd, men fungerade bra hos PVC-fönstren som därmed kan fungera som utrymningsväg.

 

När PVC-fönster brinner genereras dessutom väteklorid, som är irriterande men inte bedövande. Den kan därför fungera som en räddande varnings- signal i ett tidigt skede av en brand.

 

TJUVENS DILEMMA (INBROTTSSÄKERHET)

Utsidan på ett inåtgående PVC- fönster är helt slät och eftersom både gångjärn och glasnings- list sitter på insidan i kombination med dom kraftigt stålförstärkta profilerna måste en ovälkommen besökare göra sig omaket att krossa glaset. Det hörs...

 

PRODUKTER

Classic

CLASSIC

En lämplig profil för 2- glas och fullt tillräckligt vid fönsterbyte i byggnader, med ”normal" isolering. Karmdjup 80mm med 6 kammare.

Encore

ENCORE

Ett smart system med inbyggd isolering i karm och båge för högt ställda krav på värme- och ljud isolering. Perfekt för Passivhus. Karmdjup 80mm.

Prime

PRIME

Vår kraftigaste profil, som med sin enastående stabilitet är speciellt lämplig för större fönster och stora fasader. Karmdjup 93mm med 7 kammare.

Siding
Siding

Om KMT

Företaget började sin verksamhet 1996 och erbjuder idag underhållsfria PVC och aluminiumprodukter med högsta kvalitet till dig som vill kombinera en tilltalande design med hög funktionalitet och hållbarhet. Alla enheter skräddarsys helt utifrån dina egna önskemål.

 

Vi är auktoriserade återförsäljare för det Schweiziskt ägda företaget Dobroplast, som är den största tillverkaren av PVC fönster inom EU, vilket ev. antyder att vi har Europas mest omtyckta PVC fönster. Det vettiga priset är förstås också en del av förklaringen.

 

Tillverkningen av fönster och dörrar ligger idag runt 4000 enheter per arbetsdag.

 

 

OM PLASTFÖNSTER

Plastfönster anses av många inom branschen vara det givna valet för alla som ska byta fönster medan andra aldrig skulle kunna tänka sig att installera plastfönster på sitt hus. Plastfönster har en mängd fördelar men när det kommer till det utseendemässiga är det ofta just plastfönster som hamnar längst ner på listan. Plastfönster är lite orättvist behandlade då många har åsikter om att de är fula utan att riktigt att sett plastfönster på ett hus.

 

Här i Sverige är vi vana vid att fönster är i trä då detta varit en tradition i landet under så lång tid. Plastfönster känns som ett billigt alternativ som man helst vill undvika. Sanningen är dock den att plastfönster i många fall är finare att titta på än vad de flesta tror och därför kan man åtminstone ta sig tiden att undersöka saken innan man avfärdar dem som fula och billiga alternativ till de vanliga träfönstren.

 

Det finns många fördelar med plastfönster och detta har gjort att det är fler och fler som börjar med försäljning av plastfönster och detta i sin tur leder till att fler väljer plastfönster till sina hus. Ju fler som vågar använda nya material desto fler får upp ögonen för det och på detta sätt kommer det in som en naturlig del bland husen runt om i landet. Fördelarna med att välja just plastfönster är först och främst att de är mycket billiga i inköp vilket gör att man inte behöver gräva lika djupt ner i fickorna som om man väljer att installera träfönster. Priset är billigt redan i inköp, men man sparar även in pengar på lång sikt då plastfönster även är mycket tåliga och hållbara plus att de är underhålls- fria. De pengar och den tid man hade varit tvungen att lägga på underhåll och byte av fönster på huset sparas således in så fort man fattar beslutet att använda plastfönster.

 

En annan fördel, förutom att plastfönster är billiga och underhållsfria, är att de isolerar mycket bra. Jämfört med andra fönster får man med sina plastfönster väldigt bra isolering på köpet och det tas såklart tacksamt emot. Nack- delen med plastfönster enligt de flesta är främst att många tycker att det är mindre snyggt med plastfönster än träfönster. Att plastfönster skulle vara mindre snygga än andra fönster så som aluminiumfönster och fönster i trä stämmer enligt vissa men många ändrar åsikt efter att de sett plastfönster i dess rätta kontext. Tittar man bara på ett fönster rätt upp och ner så är det kanske inte så konstigt att träfönster sticker ut som snyggare då vi är vana vid att det är på det viset ett fönster ska se ut, men om man istället tittar på plastfönster på ett helt hus så är det många som ändrar uppfattning.

 

 

GARANTIER

PVC är en förkortning av Polyvinylklorid och är en sammansättning av koksalt och mineralolja. Då PVC inte är ett or- ganiskt material är dess egenskaper till stor fördel inom byggindustrin. Dagens PVC fönster är helt UV-beständiga, kan inte skadas av röta samt är åldersbeständigt. Detta gör att fönsterkarmar tillverkade av PVC är till stor fördel jämfört med andra fönstermaterial. Vi lämnar 30 års garanti på vit kulör och 10 år på övriga kulörer.

Kontakta Oss

Karta KMT Viken