PVC-fönster & dörrar, även kallade kompositsnickerier från KMT i Höganäs, Skåne

kompositsnickerier

PVC-fönster & dörrar, även kallade kompositsnickerier

Välkommen till F:a Klimattekniks hemsida om KOMPOSITSNICKERIER, ett samlingsbegrepp för dörrar och fönster tillverkade av Polyvinylklorid, vanligen kallat PVC- plast.

 

Bostadsrättsförening
Renovering
Nybyggnation
Skräddarsytt

 

Äntligen börjar vi i Skandinavien inse det som övriga Europa känt till i minst 30 år, nämligen att PVC är framtidens material för snickeritillverkning!

Förklaringarna nedan avser inåtgående fönster.

 

Miljö: Räddar skog, sparar energi, eliminerar färg och lösningsmedel

Komfort: Effektiv värme och ljudisolering

Underhåll: Vår PVC är ålders- och färgbeständig allts, underhållsfri

Kostnad: Billigare än andra material

Säkerhet: Brand- och inbrottssäkra

 

fore
efter

Vi åtager oss alla typer av byggnadsarbeten, som i detta fallet en total fasad- renovering inkl. fönsterbyte.

 

Profiler

  •  

    fig A Väl avvägda proportioner och mjuka profil-linjer ger fönstret harmoni och balans.

  • fig B Smäckra, eleganta fönsterbågar ökar glasytan i fönstret vilket ger mera ljus och rymd.

  • fig C Slitstarka glasningslister av EPDM- gummi och PVC ger effektiv tätning mellan glaskassett och fönsterbåge.

  • fig D Profilernas invändiga kanaler åstadkommer styrka och isolering och fönstret i sin helhet är fantastiskt ljudisolerande.

  • fig E Korrosionsbeständiga stålprofiler ger extra hög stabilitet och säkerhet.

  • fig F Dubbla, runtomfattande och kraftiga tätningslister, garanterar optimalt skydd mot fukt och kyla.

 

Classic

CLASSIC

En lämplig profil för 2- glas och fullt tillräcklig vid fönsterbyte i äldre byggnader och för renoveringar. Karmdjup 80mm med 6 kammare.

Encore

ENCORE

Ett smart system med inbyggd isolering i karm och båge för högt ställda krav på värme- och ljud isolering. Perfekt för nybyggnation och s.k. Passivhus.

Karmdjup 80mm.

Prime

PRIME

Vår kraftigaste profil, som med sin enastående stabilitet är speciellt lämplig för större fönster och stora fasader.

Karmdjup 93mm med 7 kammare.

Siding
Siding

Om KMT

Vi startade vår nuvarande verksamhet 1996 och erbjuder idag underhållsfria PVC och aluminiumprodukter av högsta kvalitet till dig som vill kombinera en tilltalande design med hög kvalitet och hållbarhet, till rätt pris.

 

Vi samarbetar med det Schweiziskt ägda företaget Dobroplast, som är den största tillverkaren av PVC fönster inom EU. Tillverkningen ligger idag runt 5000 enheter per arbetsdag, vilket ev. antyder att vi har Europas mest omtyckta PVC fönster!?

 

Det vettiga priset är förstås också en del av förklaringen

 

Kund - Kontakt - Pengar

Vi erbjuder oss vid första kontakten att ge ett kostnadsförslag. Väcker detta ett fortsatt intresse kommer vi hem till er och utför en exakt måttagning. Därefter lämnas en offert. Allt detta är naturligtvis kostnadsfritt för er.

 

REA, rabatter, extraerbjudanden, ”passa på” och liknande fångstmetoder använder vi oss inte av. Vi vet vad vi måste betala tillverkaren, att momsen är 25% och att vi måste ha ett visst täckningsbidrag för att överleva.

 

Den ekvationen är densamma hela året och kunden skall inte riskera att grannen kan köpa samma produkter 60% billigare en vecka senare. Vid beställningar under 25.000:- debiteras 20% och över 25.000:- debiteras 40% vid beställningen.

 

Vanligtvis lämnar vi alltid en offert på varorna för sig, men om kunden så önskar, tar vi hand om allt ifrån projektering, tillverkning och montering till att vara totalentreprenörer vid hela fasadrenoveringar.

 

OM PLASTFÖNSTER

PVC- fönster tillverkades i Tyskland redan 1954, men började inte användas i Sverige förrän 30 år senare och först på senare år har Skandinavien på allvar fattat fördelarna med framtidens material för snickeritillverkning.

 

FÖRDELAR:

Miljö: Räddar skog, sparar energi, 100% återvinningsbara, eliminerar färg och lösningsmedel.

Komfort: Effektiv värme och ljudisolering

Underhåll: Obefintligt

Kostnad: Billigare än trä och aluminium

Säkerhet: Brand- och inbrottssäkra. Mer information under fliken SÄKERHET

 

Brandsäkerhet

I ett fullskaleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos PVC fönster och träfönster jämförts.

 

Sammanfattningen visar att ett PVC-fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster.

 

Det konstaterades också att PVC- fönstren självslocknade efter ca. 10 min medan däremot trä- fönstren måste släckas med vatten efter ca. 30 min. Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd, men fungerade bra hos PVC-fönstren som därmed kan fungera som utrymningsväg.

 

När PVC-fönster brinner genereras dessutom väteklorid, som är irriterande men inte bedövande. Den kan därför fungera som en räddande varnings- signal i ett tidigt skede av en brand.

 

Kommentarer och observationer

Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av ett trevånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna. Två träfönster och två PVC-fönster per våning. Två brandbelastningar testades. Den hårdaste, som redovisas här, hade en brandbelastning på ca 95 MJ/kvm (de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på< 90 MJ/kvm). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas.

 

Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor. Samtliga fönster var inåtgående med dimension 800x1200 mm

 

• Temperaturen i flamman var 800°C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1 200°C efter 7 minuter.

• Alla fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet.

• PVC-fönstren självslocknade efter ca 10 minuter, träfönstren måste däremot släckas med vatten efter ca 30 minuter.

• Samtliga glasrutor förstördes inom ungefär samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade.

• Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd, men fungerade bra hos PVC-fönstren som därmed kan fungera som utrymningsväg.

• Maximal HCL-koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter och uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta.

 

Mer om Pvc-fönster & Brand

Vid ofullständig förbränning av organiskt material bildas alltid kolmonoxid (CO), en luktlös, färglös och potentiellt dödlig gas. När PVC-fönster brinner genereras dessutom koldioxid, väteklorid och vattenånga. Väteklorid (HCL) är irriterande men inte bedövande. Den kan därför fungera som en räddande varningssignal i ett tidigt skede av en brand när koncentrationerna fortfarande ligger under en hälsofarlig nivå. Väteklorid reagerar med vattenånga och bildar saltsyra.

 

Modern inredning av syntetiska material kan ensamt ge upphov till väsentligt större vätekloridmängder i brandgaserna än vad PVC-fönstren ger. Det bildas inte mer dioxiner och furaner när en byggnad med PVC-fönster brinner jämfört med när en byggnad med fönster av andra konstruktionsmaterial brinner.

 

Korosion och strukturella skador

Saltsyra är mycket korrosiv. Vid bränder bildas korrosiva miljöer från en rad olika material, därför är en snabb sanering alltid nödvändig oavsett material i fönsterkonstruktionen.

 

Eventuella strukturella skador beror snarare på de extremt höga temperaturerna, på över 1 000°C, än på syra angrepp.

 

SÄKERHET

Informationen är baserad på det klassiska PVC- fönstret d.v.s. inåtgående med tilt- funktion, ibland kallat för ”dreh - kip.” Utsidan på ett inåtgående PVC- fönster är helt slät och eftersom både gångjärn och glasnings- list sitter på insidan i kombination med dom kraftigt stålförstärkta profilerna måste en ovälkommen besökare göra sig omaket att krossa glaset. Det hörs...

 

Även när fönstret är tiltat i vädringsläget är det jobbigt både för tjuven och regnet att ta sig in.

 

Garantitiden är 10 år

 

GARANTIER

PVC är en förkortning av Polyvinylklorid och är en sammansättning av koksalt och mineralolja. Då PVC inte är ett or- ganiskt material är dess egenskaper till stor fördel inom byggindustrin. Dagens PVC fönster är helt UV-beständiga, kan inte skadas av röta samt är åldersbeständigt. Detta gör att fönsterkarmar tillverkade av PVC är till stor fördel jämfört med andra fönstermaterial. Vi lämnar 30 års garanti på vit kulör och 10 år på övriga kulörer.

Kontakta Oss

Karta KMT Viken